دوره مدیریت رفتار

چکیده این مطلب :

از تفکر تا تحول

دوره مدیریت رفتار

زندگی در دنیای امروز جایی برای سهل انگاری، موازی کاری، دوباره کاری و سعی و خطا باقی نگذاشته است. کسب موفقیت در زندگی سازمانی و استفاده حداکثری از نقاط قوت و فرصت ها و تبدیل ضعف ها و تهدیدها به نقاط عطف زندگی سازمانی، داشتن کارکنانی با حداکثر بهره‌وری، رضایتمندی پرسنل و بالطبع رضایتمندی مشتریان، به حداقل رساندن ضایعات، حداکثرسازی خلاقیت های سازمانی  و... به رفتارهایی نیاز دارد که در روال عادی زندگی افراد و قبل از ورود به محیط کار یا فرا گرفته نشده و یا با صرف وقت و هزینه های مادی و معنوی زیاد در محیط کار آموخته می‌شوند و اکثراً زمانی این رفتارها در فرد شکل می‌گیرند که هزینه های جبران ناپذیری برای سازمان به بار می‌آورده‌اند.

با توجه به الزام آموزش رفتارهای حرفه‌ای مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک انسان سازمانی، این ضرورت وجود دارد که این آموزش ها به طور صحیح و کامل طراحی شوند و فراگیرنده به طور مختصر و مفید و کاملا کاربردی قدم در مسیر تحول فردی و سازمانی نهد.

از این رو با استفاده از برترین متخصصان دوره ای را مشتمل بر ده عنوان موضوع ذیل طراحی نموده ایم که شامل:

1-مدیریت تفکر

2-هوش هیجانی

3-مدیریت انگیزش

4-مدیریت شخصیت

5-مدیریت ارتباطات

6-مدیریت خلاقیت

7-مدیریت استرس

8-مدیریت تعارض

9-مدیریت تصمیم‌گیری

10-مدیریت تحول

که نیازهای رفتاری مخاطب را برای یک زندگی ایده‌آل سازمانی برآورده نماید که خروجی آن برای سازمان، افزایش بهره‌وری، افزایش رضایتمندی کارکنان، افزایش تعهد سازمانی کارکنان، افزایش رضایتمندی مشریان، افزایش خلاقیت های سازمانی، کاهش ضایعات و بالطبع کاهش بهای تمام شده، کاهش درگیری ها و تنش‌ها در سازمان و... خواهد بود. این آموزش ها در دو سطح فردی و اجتماعی و هر کدام در قالب 2 کارگاه ارائه خواهد گردید.

  • نظرات کاربران