مشاوره کسب و کار فردی

چکیده این مطلب :

دپارتمان مشاوره آتاو در زمینه های گوناگونی فعالیت دارد که در قالب سه دسته زیر ارائه می گردد: 1- مرکزمشاوره کسب و کار : شامل کسب و کارهای فردی و سازمانی در زمینه های مطالعه و امکان سنجی FS و طرح کسب و کار BP  می باشد .

مشاوره کسب و کار فردی

دپارتمان مشاوره آتاو در زمینه های گوناگونی فعالیت دارد که در قالب سه دسته زیر ارائه می گردد:

1- مرکزمشاوره کسب و کار :

شامل کسب و کارهای فردی و سازمانی در زمینه های مطالعه و امکان سنجی FS و طرح کسب و کار BP  می باشد .

2-مرکز تخصصی کسب و کار و استعدادیابی آتاو(AtavTalent and Business Clinic):
با هدف کمک به ارتقاء قابلیت‌های فردی، گروهی و سازمانی در حوزه‌ی کسب و کار و کار آفرینی و همچنین کمک به افراد در زمینه شناخت توانمندی‌ها و استعدادهای خود، فعالیتش را در سال 1395آغاز نموده است.

  • نظرات کاربران