دپارتمان ترویج

چکیده این مطلب :

مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارافرینی آتاو

دپارتمان ترویج

 

هدف از ایجاد دپارتمان ترویج آتاو، ارائه ی فعالیتهای علمی در سطح اجتماع می باشد .

این مرکز جهت ارائه خدمات علمی به جامعه در حوزه های زیر فعالیت داشته و آماده عقد قرارداد با متقاضیان می باشد.
 


1- رسانه 

2-ترویج و توسعه ی ابزارهای نوین پرداخت مالی (شبکه تخفیف و تقسیط ، باشگاه هواداران و ...

3-بازاریابی شبکه ای 

  • نظرات کاربران