دپارتمان مشاوره

چکیده این مطلب :

مرکز خدمات مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی آتاو

دپارتمان مشاوره

 

دپارتمان مشاوره آتاو در زمینه های گوناگونی فعالیت دارد که در قالب سه دسته زیر ارائه می گردد:

1- مرکزمشاوره کسب و کار :

شامل کسب و کارهای فردی و سازمانی در زمینه های مطالعه و امکان سنجی FS و طرح کسب و کار BP  می باشد .

2-مرکز تخصصی کسب و کار و استعدادیابی آتاو(AtavTalent and Business Clinic):
با هدف کمک به ارتقاء قابلیت‌های فردی، گروهی و سازمانی در حوزه‌ی کسب و کار و کار آفرینی و همچنین کمک به افراد در زمینه شناخت توانمندی‌ها و استعدادهای خود، فعالیتش را در سال 1395آغاز نموده است.

 

 

3-دفتر سرمایه گذاری:
توسعه زیر ساختهای کسب و کار به عنوان يکي از الزامات توسعه يافتگي همواره موردتوجه قرارميگيرد.استفاده از راهکارهاي جايگزين درخصوص تأمين سرمايه هاي مورد نياز به عنوان يکي از استراتژيهاي تأمين مالي موردتوجه کارفرمایان و سرمایه گذاران قرار گرفته است .دردهه اخير با رشد برخی از کسب و کار ها و بخشه طرح و توسعه و نياز مبرم و روزافزون به افزايش زير ساخت هاي شرکتی فرهنگ سرمايه گذاري نقش پررنگي براي خود ايجاد نموده است . استفاده از مكانيزمهاي موجود دربخش خصوصي به جهت نحوه واگذاري پروژه ها ،استفاده از كانالهاي ارتباطي بين المللي در جهت تسهيل ورود سرمايه گذاران خارجي ،ايجاد امنيت كافي براي سرمايه گذاران ،ايجاد پايگاه داده اطلاعاتي جامع در سطح صنعت،بازنگري درفرآيندهاي سرمايه گذاري و كوتاه سازي و نيز سيستمي نمودن فرآيندها درجهت جذب سرمايه گذاران از اقداماتي است كه دراين راستا صورت گرفته است.

  • نظرات کاربران