معرفی و تحلیل کتاب فرهنگ رشد فرهنگی

چکیده این مطلب :

شنبه های ساعت مطالعه آتاو، تحلیل و معرفی کتاب  با معرفی و تحلیل کتاب : فرهنگ رشد فرهنگی 

معرفی و تحلیل کتاب فرهنگ رشد فرهنگی

فقط روزی یک ساعت 

تنها آگاهی عامل ماندگاری، موفقیت و آثر بخشی است و مطالعه بهترین راه رسیدن به آگاهی

با ما همراه باشید با مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی آتاو 

شنبه های ساعت مطالعه، تحلیل و معرفی کتاب 

با معرفی و تحلیل کتاب : فرهنگ رشد فرهنگی 

ارائه کننده :
جناب آقای دکتر سید حسینعلی ابریشم

زمان :

شنبه 1401/03/21
ساعت 19


مکان : 
کاشان - فین بزرگ - بلوار شهیدان کشمشی - سالن کتابخانه علی ابن باقر(ع)

  • نظرات کاربران