جزئیات دوره

: به سوی شادی

: شامل 10 کارگاه 1-مدیریت زمان 2-خودآگاهی 3-حمایت اجتماعی 4-روانشناسی رنگ ها 5-روانشناسی پول 6-فنون مذاکره 7-کار تیمی 8-برنامه ریزی راهبردی 9-نقشه ذهنی 10-زندگی شاد می باشد که در قالب کارگاه آموزشی به همراه منتورینگ و کوچینگ ارائه می شود.

4500000 تومان

نظر کاربران
نظری نیست
برای ثبت نظر، ابتدا عضو شوید