ویژه‌ها

دوره های آموزشی

Canon D3300
رزولشن 24.2 مگاپیکسل
دوره ارتباطات بازاریابی و فروش
ویژه کارکنان صنایع
کارگاه مدیریت رفتار
ویژه خانواده سازمان ها
دوره میان مدت (10 کارگاه) مدیریت رفتار
هوش هیجانی، شخصیت، انگیزش، ارتباطات، خلاقیت، استرس، تعارض، تصمیم گیری، تفکر، تحول