مجموعه ها

مجموعه های آموزشی

دوره ها

دوره های عمومی

1،400،000 تومان

(290)
دوره مقدماتی و پیشرفته بازاریابی شبکه ای برای مبتدیان
محمد عقیقی 14 ساعت 128 دانش آموز

400،000 تومان

(80)
دوره پیشرفته مدیریت بازرگانی بین الملل به همراه بازاریابی اینترنتی
حسام محبوبی 18 ساعت 410 دانش آموز

800،000 تومان

(114)
دوره پیاده سازی بیزینس مدل و بیزینس پلن برای صاحبان کسب و کار
احمد رضا تولیت 24 ساعت 320 دانش آموز
رضایتمندی

! دانشجویان ما میگوند